معرفی گروه معارف اسلامی

گروه معارف اسلامی دانشگاه به عنوان یکی از گروه های آموزشی دانشگاه صنعتی نوشیروانی با استفاده از اساتید متخصص در زمینه علوم اسلامی متولی ارائه دروس عمومی معارف اسلامی برای تمام رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف می باشد. رسالت این گروه ایجاد بینش و ارتقاء سطح اطلاعات در مقاطع مختلف فرهنگ و معارف اسلامی و ایجاد تعهد و انگیزه نسبت به رعایت ارزش های اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق ارائه آموزش های لازم در قالب دروس عمومی معارف اسلامی، مشاوره و فعالیت های فوق در امر آموزش و پژوهش دانشجویان و ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضای گروه در زمینه آموزشی و پژوهشی از طریق برگزاری دوره ای کسب مهارت های تحقیق، تدریس و ارزشیابی و با استفاده از منابع و فن آوری نوین لازم را برای بهتر رسیدن به اهداف فراهم نماید.

 

معرفی و رسالت گروه معارف اسلامی

بر اساس بند ۹ از ماده ۳ مصوبه جلسات ۳۲۲-۳۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حال حاضر نظارت بر کیفیت ارائه دروس معارف اسلامی و ارزیابی گروه های معارف بر عهده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها(معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان) قرار دارد و بر اساس مصوبه ۲۴۹ جلسه مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروه معارف اسلامی در هر دانشگاه زیر نظر معاون آموزشی انجام وظیفه خواهد کرد.

 

ارتباط گروه معارف اسلامی با نهاد نمایندگی مقا م معظم رهبری در دانشگاه ها

مطابق مصوبه ۳۴۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزینش علمی و عمومی اساتید معارف اسلامی، ارزشیابی عملکرد و نظارت بر کیفیت ارائه دروس و تأیید مدیر پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی، از سوی دفتر نهاد (معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی) به صورت متمرکز انجام می پذیرد.

*دانشجویان دوره کارشناسی موظف به گذراندن ۱۴ واحد دروس معارف اسلامی هستند.

*در هر دوره بیش از یک درس معارف نمی تواند اخذ کند، بجز ترم آخر.